Naprawa AGD
PRACA - Technik serwisu AGD
Pogotowie AGD - skuteczne naprawy sprzętu AGD.
Części zamienne i serwis urządzeń AGD
692 460 730
12 44 66 243

Gwarancja na sprzęt marki Falcon obowiązuje w okresie 2 lat od daty zakupu. Gwarancja pokrywa awarie mechaniczne oraz udowodnione wady kosmetyczne i produkcyjne, będące winą wadliwego wykonania i materiału.

Gwarancji podlega sprzęt, który:

  • został zainstalowany zgodnie z wymogami obecnie obowiązującego prawa przez instalatora posiadającego aktualne, wymagane prawem uprawnienia.
  • jest eksploatowany w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego do celów domowych.
  • nie został odkupiony z drugiej ręki, ani nie został poddany renowacji. Gwarancja producenta nie jest zbywalna.
  • nie był niewłaściwie eksploatowany, przypadkowo uszkodzony lub poddany modyfikacji oraz taki, który nie zużył się na skutek normalnego codziennego użytkowania w warunkach domowych i był poddawany konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta.
  • był naprawiany TYLKO przez osoby lub instytucje, które zostały do tego upoważnione przez Dział Obsługi Klienta Falcon Polska.
  • Gwarancja NIE obejmuje sprzętu, który był niewłaściwie eksploatowany, przypadkowo uszkodzony lub poddany modyfikacji oraz taki, który zużył się na skutek normalnego codziennego użytkowania w warunkach domowych i który nie był poddawany konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta.

Powyższe warunki są uzupełnieniem Państwa praw ustawowych.

Skontaktuj się z nami lub Zgłoś on-line