Naprawa AGD
PRACA - Technik serwisu AGD
Pogotowie AGD - skuteczne naprawy sprzętu AGD.
Serwis AGD
Części zamienne
Kraków i okolice
692 460 730
12 44 66 243
Szanowni Klienci, w związku z epidemią koronawirusa, informujemy, że nasza firma działa z pewnymi ograniczeniami. Staramy się realizować te najbardziej priorytetowe naprawy.

Szanując Państwa i nasze zdrowie, prosimy o przemyślenie czy usterka dotyczy funkcjonalności urządzenia i czy na pewno wymaga pilnej interwencji.

Informujemy również, że nasi technicy bezwzględnie będą prosić klienta o wyjście do inneg pomieszczenia w trakcie wykonywania naprawy.

Naprawa zostanie natychmiastowo przerwana jeżeli klient nie zgodzi się na opuszczenie pomieszczenia lub jeżeli w trakcie naprawy pojawią się uzasadnione podejrzenia co do zdrowia domowników.


W trudnym dla nas wszystkich czasie liczymy na zrozumienie.

Gwarancja na sprzęt marki Falcon obowiązuje w okresie 2 lat od daty zakupu. Gwarancja pokrywa awarie mechaniczne oraz udowodnione wady kosmetyczne i produkcyjne, będące winą wadliwego wykonania i materiału.

Gwarancji podlega sprzęt, który:

  • został zainstalowany zgodnie z wymogami obecnie obowiązującego prawa przez instalatora posiadającego aktualne, wymagane prawem uprawnienia.
  • jest eksploatowany w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego do celów domowych.
  • nie został odkupiony z drugiej ręki, ani nie został poddany renowacji. Gwarancja producenta nie jest zbywalna.
  • nie był niewłaściwie eksploatowany, przypadkowo uszkodzony lub poddany modyfikacji oraz taki, który nie zużył się na skutek normalnego codziennego użytkowania w warunkach domowych i był poddawany konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta.
  • był naprawiany TYLKO przez osoby lub instytucje, które zostały do tego upoważnione przez Dział Obsługi Klienta Falcon Polska.
  • Gwarancja NIE obejmuje sprzętu, który był niewłaściwie eksploatowany, przypadkowo uszkodzony lub poddany modyfikacji oraz taki, który zużył się na skutek normalnego codziennego użytkowania w warunkach domowych i który nie był poddawany konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta.

Powyższe warunki są uzupełnieniem Państwa praw ustawowych.

Skontaktuj się z nami lub Zgłoś on-line